Pedagogické poradenství

Individuální poradenství v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje klienta

 • v oblasti rozvoje a posílení sociálních, emocionálních, behaviorálních a kognitivních kompetencí. Podpoříme autoregulaci chování klienta v rámci vzájemné třídní spolupráce, sebekázeň a skupinovou soudržnost,
 • doporučíme vhodnou formu vzdělávání, rozpoznáme chyby v učebních stylech studentů, naučíme žáka či studenta, jak se má správně učit,
 • v oblasti poruch chování se na klienta díváme komplexně, pomůžeme vyřešit kontext problémů ve škole, doma či se spolužáky,
 • naučíme klienta asertivnímu chování a řešení obtížných situací a konfliktů,
 • naučíme klienta novým sociálním dovednostem v oblasti komunikace a spolupráce,
 • zaměříme se na prevenci sociálně nežádoucího chování, studijního selhání a řešení studijních obtíží klienta,
 • pomůžeme klientovi při překonávání problémů spojených s přechodem z nižšího na vyšší stupeň školy.

Pedagogické poradenství a poradenství v oblasti profesního rozvoje

 • klienta individuálně připravíme k přijímacímu řízení na střední či vysokou školu. Na rozdíl od krátkodobých přípravných kurzů klientovi poskytneme dlouhodobou individuální studijní podporu a vedení. Budeme klientovým průvodcem a rádcem v oblasti důležitých vzdělávacích rozhodnutí,
 • po diagnostice a zjištění potřeb klienta klientovi poradíme s optimálním výběrem střední či vysoké školy. Ve vazbě na definované budoucí cíle vzdělávání klientovi doporučíme vzdělávací kurzy a alternativní vzdělávací cesty,
 • klientovi cizinci pomůžeme s vyřízením nezbytných formalit v oblasti uznání předchozího vzdělání v zemi původu. Podpoříme klientovu plnou integraci do české společnosti a školy,
 • v případě konfliktních situací ve škole poradíme se zákonnými možnostmi řešení a posoudíme oprávněnost postupů instituce vůči klientovi, poskytneme individuální pedagogické, terapeutické a diagnostické služby šité na míru klienta.

 

Jsme aktivní odborníci s dlouholetou praxí v oblasti pedagogiky, známe školní prostředí a rozumíme mu. Pracujeme s dětmi a mládeží, s výchovnými a vzdělávacími problémy, s cizinci a znevýhodněnými.

Provádíme mj. krizovou intervenci, tj. akutní pomoc klientům v situaci, kterou klient osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující.  Krizová intervence minimalizuje ohrožení klienta a posiluje jeho schopnost vyrovnat se zátěží tak, aby se předešlo negativním či destruktivním způsobům řešení situace.