Novinky

Inspirativní karty

27.10.2017 19:42
Zajímavou pomůckou pro kognitivně behaviorálního terapeuta jsou inspirativní karty. Usnadnují mi práci se sebepojetím KBT klienta. Umožňují pracovat s emocemi klientů, hodnotami, schématy a vztahy klienta vůči sobě, okolí a světu. Smyslem obrázků je otevírat důležitá životní témata a to ve skupině...

Mindfulness a zenová zahrádka

23.02.2017 18:46
Nikdy by mě nenapadlo, že v tak racionální a vědecké terapii jako je kognitivně behaviorální, může mít své místo i zenová zahrádka. Pro techniku všímavého pozorování (mindfulness), která je součástí tzv. třetí vlny kognitivně behaviorální terapie, je však vhodným doplňkem. Klient se při tvorbě...

Štědrovečerní přání

24.12.2016 20:00
Milí přátelé, je Štědrý den. Zavírají se obchody, ustává ruch kolem nás, je uklizeno, napečeno, stromeček je připravený na večerní dárky. Zklidňují se ulice i hlava, jsme citlivější, vnímavější, více si všímáme maličkostí a vážíme si lidí kolem sebe. Přeji Vám, abyste si vánoční svátky se svými...

Kognitivně behaviorální terapie nízkého sebevědomí

30.10.2016 10:31
Sebevědomí je složka osobnosti, která určuje, do jaké míry si uvědomujeme své možnosti, schopnosti a rezervy. Jak se hodnotíme a do jaké míry věříme ve vlastní schopnost obstát v životních situacích a zátěži. Nízké sebevědomí souvisí s negativním celkovým hodnocením sebe sama, je naučené...

Malá prázdninová statistika

02.07.2016 18:15
Níže naleznete statistiku klientů kognitivně behaviorální terapie od roku 2011.   

Letní přání

29.06.2016 15:17
 

Příspěvek na konferenci pořádané katedrou psychologie FF UK dne 15.4.2016

16.04.2016 11:56
Včerejší konference na půdě katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vystoupil jsem s příspěvkem na téma strachu ve škole a ze školy a jeho kompenzace formou kognitivně behaviorální terapie.  

Od 1. 4. 2016 jsme na Facebooku

28.03.2016 17:27
Navštivte naší prezentaci na Facebooku. Naleznete nás ZDE.

Školní fobie

28.03.2016 00:00
Školní fobie je druhem sociální fobie, kdy má dítě strach chodit do školy či účastnit se školních aktivit. Jeho strach může pramenit z toho, že nezvládne určité věci výkonově, má strach z autority učitele, ze spolužáků, z ústního projevu před třídou či vlastního selhání. Více se dozvíte v článku...

Jak pracujeme s našimi schématy?

03.11.2013 13:04
Naše zkušenosti a vzpomínky jsou uloženy a nakonfigurovány do struktur zvaných schémata. Schémata slouží jako filtry pro budoucí zkušenosti, což nám umožňuje si na situaci, která nás čeká vytvořit názor předem.  Každý člověk má jedinečnou zásobu vzpomínek, takže závěry vyvozené o...