O nás

Náš tým je tvořen odborníky s dlouholetou praxí v kognitivně behaviorální terapii, pedagogickém poradenství, školní a mimoškolní výchově a vzdělávání. Naší práci rozumíme, jsme aktivní vedoucí pracovníci středních škol, poradci, mentoři, metodici, praktici. Známe situaci lidí s úzkostně depresivními poruchami, psychiatrickými diagnózami, umíme pracovat s dospělými a dospívajícími. S klientem pracujeme individuálně, prostředky, metody a formy práce uzpůsobujeme jeho potřebám. 

Vedoucím týmu je:

PhDr. Roman Liška, Ph.D.
sociální a speciální pedagog, terapeut v kognitivně behaviorální terapii, ředitel střední školy, člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii. 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, pedagogika školní a sociální
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, učitelství psychologie
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, specializační studium výchovného poradenství
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, učitelství odborných předmětů pro SŠ
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, speciální pedagogika, etopedie
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, management vzdělávání
 • The Open University, Milton Keynes


Terapeutické výcviky, kurzy (výběr):

 • Lektor STOBu pro terapii obezity
 • Pětiletý akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální terapii – Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
 • Výcvik v mentoringu - ISPS
 • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na školní násilí a šikanování – PaedDr. Michal Kolář
 • Výcvik Sociometricko-ratingový dotazník (Hrabal) – IPPP ČR
 • Výcvik pro včasnou detekci, identifikaci, krizovou intervenci a prevenci dětí ohrožených násilím – MUDr. Eva Vaníčková
 • Škola prevence sociálně patologických jevů - IMC
 • Kurz a trénink v protidrogové prevenci – PPP Praha 10