Ceny

Ceny za terapeutické, poradenské a speciálně pedagogické služby jsou stanovovány individuálně, zpravidla hodinovou sazbou v závislosti na povaze problému klienta, náročnosti řešení problému, celkové délce terapie, specifikách podpory a vedení klienta apod. Předběžná cena za služby je klientovi sdělena při prvním kontaktu po definici jeho problému.