Kognitivně behaviorální terapie nízkého sebevědomí

30.10.2016 10:31

Sebevědomí je složka osobnosti, která určuje, do jaké míry si uvědomujeme své možnosti, schopnosti a rezervy. Jak se hodnotíme a do jaké míry věříme ve vlastní schopnost obstát v životních situacích a zátěži. Nízké sebevědomí souvisí s negativním celkovým hodnocením sebe sama, je naučené a udržované nesprávně interpretovanými poznávacími procesy, emocemi a chováním. Souvisí s představou, jaký by člověk měl být (nereálné ideální já) a jak se vnímá (sebepodceňování).

Kognitivně behaviorální terapie je ideální metodou pro řešení nízkého sebevědomí. Poskytuje snadno pochopitelné zdůvodnění, jak problém vznikl a co ho udržuje při životě a zároveň nabízí řadu technik jak s vlastním sebevědomím pracovat.

V KBT Praha používám od listopadu novou pomůcku – karty, které klientům pomáhají si nevhodné vzorce chování a myšlení uvědomit a zároveň vybízejí k přijetí aktivní role při překonávání nízkého sebevědomí. Klientovi umožňují uplatňovat nové myšlenky v praxi, vedou ho k odlišnému chování a vnímání dopadu prováděných změn na sebe sama.  

Zpět