Příspěvek na konferenci pořádané katedrou psychologie FF UK dne 15.4.2016

16.04.2016 11:56

Včerejší konference na půdě katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vystoupil jsem s příspěvkem na téma strachu ve škole a ze školy a jeho kompenzace formou kognitivně behaviorální terapie.  

Zpět