Školní fobie

28.03.2016 00:00

Školní fobie je druhem sociální fobie, kdy má dítě strach chodit do školy či účastnit se školních aktivit. Jeho strach může pramenit z toho, že nezvládne určité věci výkonově, má strach z autority učitele, ze spolužáků, z ústního projevu před třídou či vlastního selhání. Více se dozvíte v článku autora zveřejněného v časopise Učitelské noviny v březnu t.r. Článek je zde.

Zpět