O KBT konkrétně

Základní rysy KBT:

 • je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená,
 • je strukturovaná a cílená,
 • terapeutický vztah je založen na otevřené, aktivní spolupráci klienta a terapeuta,
 • opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie, 
 • zaměřuje se především na přítomnost a na budoucnost, 
 • zaměřuje se na konkrétní, jasně definované problémy,
 • opírá se o studie s klinickou populací,
 • stanovuje si konkrétní, funkční cíle,
 • zaměřuje se primárně na pozorovatelné chování a na vědomé psychické procesy,
 • je otevřená a přijímá nové myšlenky a metody,
 • uplatňuje vědeckou metodologii (pozorování, zaznamenávání faktů, měření frekvence, intenzity a délky trvání pozorovaných jevů, vytváření ověřitelných hypotéz a jejich testování),
 • zaměřuje se na konkrétní změny v životě klienta,
 • je integrativní a pragmatická,
 • jejím cílem je soběstačnost klienta.