Pedagogické poradenství

Individuální poradenství v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje klienta
o   v oblasti rozvoje a posílení sociálních, emocionálních, behaviorálních a kognitivních kompetencí. Podpoříme autoregulaci chování klienta v rámci vzájemné třídní spolupráce, sebekázeň a skupinovou soudržnost,
o   doporučíme vhodnou formu vzdělávání, rozpoznáme chyby v učebních stylech studentů, naučíme žáka či studenta, jak se má správně učit,
o   v oblasti poruch chování se na klienta díváme komplexně, pomůžeme vyřešit kontext problémů ve škole, doma či se spolužáky,
o   naučíme klienta asertivnímu chování a řešení obtížných situací a konfliktů,
o   naučíme klienta novým sociálním dovednostem v oblasti komunikace a spolupráce,
o   zaměříme se na prevenci sociálně nežádoucího chování, studijního selhání a řešení studijních obtíží klienta,
o   pomůžeme klientovi při překonávání problémů spojených s přechodem z nižšího na vyšší stupeň školy.

Pedagogické poradenství a poradenství v oblasti profesního rozvoje
o   klienta individuálně připravíme k přijímacímu řízení na střední či vysokou školu. Na rozdíl od krátkodobých přípravných kurzů klientovi poskytneme dlouhodobou individuální studijní podporu a vedení. Budeme klientovým průvodcem a rádcem v oblasti důležitých vzdělávacích rozhodnutí,
o   po diagnostice a zjištění potřeb klienta klientovi poradíme s optimálním výběrem střední či vysoké školy. Ve vazbě na definované budoucí cíle vzdělávání klientovi doporučíme vzdělávací kurzy a alternativní vzdělávací cesty,
o   klientovi cizinci pomůžeme s vyřízením nezbytných formalit v oblasti uznání předchozího vzdělání v zemi původu. Podpoříme klientovu plnou integraci do české společnosti a školy,
o   v případě konfliktních situací ve škole poradíme se zákonnými možnostmi řešení a posoudíme oprávněnost postupů instituce vůči klientovi,
o   poskytneme individuální pedagogické, terapeutické a diagnostické služby šité na míru klienta.

Rodinné poradenství
o   Poskytneme pomoc a podporu klientům v oblasti vztahových problémů, nedorozumění v rodině, mezilidských vztazích apod.,
o   pomocí kognitivně behaviorální psychoterapie pomůžeme klientům pochopit důvody, které vedly k narušení jejich rodinných, manželských, partnerských či mezilidských vztahů nebo vztahů k sobě samému.

Jsme aktivní odborníci s dlouholetou praxí v oblasti pedagogiky, známe školní prostředí a rozumíme mu. Pracujeme s dětmi a mládeží, s výchovnými a vzdělávacími problémy, s cizinci a znevýhodněnými.

Provádíme mj. krizovou intervenci, tj. akutní pomoc klientům v situaci, kterou klient osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující.  Krizová intervence minimalizuje ohrožení klienta a posiluje jeho schopnost vyrovnat se zátěží tak, aby se předešlo negativním či destruktivním způsobům řešení situace.